Συστήματα Εντοπισμού

Grid View:

GPS CONTROL
Κωδικός: 3gs-GPS CONTROL

Άμεσα Διαθέσιμο

8,00€
GPS CONTROL

GPS SHOCK SENSOR AUTO
Κωδικός: 3gs-GPS SHOCK SENSOR AUTO

Άμεσα Διαθέσιμο

8,00€
GPS SHOCK SENSOR AUTO

REMOTE GPS
Κωδικός: 3gs-REMOTE GPS

Άμεσα Διαθέσιμο

8,00€

THΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ 4 ΜΠΟΥΤΟΝ

SIREN MOTO
Κωδικός: 3gs-SIREN MOTO

Άμεσα Διαθέσιμο

8,00€
SIREN MOTO

SIRENE AUTO
Κωδικός: 3gs-SIRENE AUTO

Άμεσα Διαθέσιμο

8,00€
SIRENE AUTO

BATTERY GPS
Κωδικός: 3gs-BATTERY GPS-126

Άμεσα Διαθέσιμο

10,00€

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ PERSONAL-102B

GPS ANTENA GSM
Κωδικός: 3gs-GPS ANTENA GSM

Άμεσα Διαθέσιμο

10,00€
GPS ANTENA GSM

GPS CHARGER ΓΙΑ 102
Κωδικός: 3gs-GPS CHARGER ΓΙΑ 102

Άμεσα Διαθέσιμο

10,00€
GPS CHARGER ΓΙΑ 102

GPS Tracker 303F
Κωδικός: 3gs-GPS Tracker 303F

Άμεσα Διαθέσιμο

70,00€

GPS Tracker Moto Pack

 

 

 • Σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού με GPS / SMS / GPRS.
 • Ειδοποίηση θέσης οχήματος με αποστολή SMS σε μορφή LINK για Google maps.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης Real Time μέσο PC.
 • Μπουτόν SOS.
 • Ενσωματομένο  κραδασμικό.
 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που βγει από γεωγραφικά όρια, για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χαμηλής μπαταρίας.
 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση την μονάδας με  SMS.
 • Διαθέτει καλωδίωση για μόνιμη εγκατάσταση.
 • Κόψιμο κινητήρα που ενεργοποιείται με μήνυμα.
 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας.
 • Sleep Mode για πολύ μικρή κατανάλωση.

Στην συσκευασία περιλανβάνεται επιπλέον από το GPS MOTO :
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση με μήνυμα ή με Τ/Χ
Έξοδος για κόψιμο κινητήρα που ενεργοποιείται με μήνυμα 
Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας

 

GPS Tracker 303H
Κωδικός: 3gs-GPS Tracker 303H

Άμεσα Διαθέσιμο

70,00€

 • Σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού με GPS / SMS / GPRS.

 • Ειδοποίηση θέσης οχήματος με αποστολή SMS σε μορφή LINK για Google maps.

 • Δυνατότητα παρακολούθησης Real Time μέσο PC.

 • Μπουτόν SOS.

 • Ενσωματομένο  κραδασμικό.

 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που βγει από γεωγραφικά όρια, για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χαμηλής μπαταρίας.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση την μονάδας  με SMS.

 • Διαθέτει καλωδίωση για μόνιμη εγκατάσταση.

 • Κόψιμο κινητήρα που ενεργοποιείται με μήνυμα.

 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας.

 • Sleep Mode για πολύ μικρή κατανάλωση.


Στην συσκευασία περιλανβάνεται επιπλέον από το GPS MOTO : • Remote Control

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση με μήνυμα 

 • Έξοδος για κόψιμο κινητήρα που ενεργοποιείται με μήνυμα 

 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας

GPS tracker Auto103.A.
Κωδικός: 3gs-GPS.AUTO.103.A.-1276

Άμεσα Διαθέσιμο

70,00€

Σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού με GPS / SMS / GPRS. Ειδοποίηση θέσης οχήματος με αποστολή SMS σε μορφή LINK για Google maps. Δυνατότητα παρακολούθησης Real Time μέσο PC. Μπουτόν SOS. Συνδέεται με συναγερμό. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση  με SMS. Ειδοποίηση εξόδου από γεωγραφικά όρια, για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χαμηλής μπαταρίας. Διαθέτει καλωδίωση για μόνιμη εγκατάσταση, εξωτερικές κεραίες GPS/GSM Έξοδος για κόψιμο κινητήρα που ενεργοποιείται με μήνυμα. Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας και κραδασμικού.

GPS Tracker Personal
Κωδικός: 3gs-GPS Tracker Personal

Άμεσα Διαθέσιμο

70,00€

GPS Tracker Personal


Σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού με GPS / SMS / GPRS . Ειδοποίηση θέσης με αποστολή SMS σε μορφή LINK για Google maps . Δυνατότητα παρακολούθησης Real Time μέσο PC . Μπουτόν SOS. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση την μονάδας με SMS ή κλήση Αυτόνομη μπαταρία .  Αδιάβροχη θήκη . 2 μπαταρίες και φορτιστή σπιτιού. Δυνατότητα καταγραφής θέσεως σε περίπτωση του δεν έχει σήμα GSM Ειδοποίηση παραβίασης γεωγραφικών ορίων , στάθμης μπαταρίας

Bizzar LD1 Radar Detector
Κωδικός: cad-S-LD1

Άμεσα Διαθέσιμο

79,00€
5 Band Detection of all Radar/Laser Frequencies 3 Logic Mode Operation
Logic 1 Logic 2 Logic 3
X Band On X Band Off X Band Off
K Band On K Band On K Band On
Ka Band On Ka Band On Ka Band Off
Ku Band On Ku Band On Ku Band Off
Laser On Laser On Laser On
Digital Logic Mode Switch Simply & Easily Between Frequencies LCD Text Display 360 Degree Cover of all Radar/Laser Frequencies Mute & Automute Adjustable Brightness Control Memory Retention of Preferred Features     *H εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για το τρόπο χρήσης του προϊόντος.

Bizzar Δορυφορικός Εντοπισμός Μηχανής
Κωδικός: cad-S-GPS303F

Άμεσα Διαθέσιμο

79,00€

 • Εντοπισμός μηχανής με αναπάντητη κλήση ή SMS

 • Απάντηση μηνύματος σε μορφή GOOGLE MAPS link ή συντεταγμένων

 • Δυνατότητα ηχητικής παρακολούθησης οχήματος

 • Αποστολή SMS για σβήσιμο κινητήρα

 • Ειδοποίηση παραβίασης γεωγραφικών ορίων

 • Ειδοποίηση παραβίασης ορίου ταχύτητας

 • Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας

 • Μέχρι 5 εξουσιοδοτημένους αριθμούς

 • Δυνατότητα αλλαγής κωδικού

 • Εσωτερικές κεραίες GPS και GSM

 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού κραδασμικού και σειρήνας

 • Μπουτόν SOS

 • Σύνδεση με συναγερμό (αρνητική είσοδος)

 • Εσωτερική μπαταρία

 • Τάση τροφοδοσίας 12-32Volt

GPS Tracker 303G
Κωδικός: 3gs-GPS Tracker 303G

Άμεσα Διαθέσιμο

80,00€

 • Σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού με GPS / SMS / GPRS.

 • Ειδοποίηση θέσης οχήματος με αποστολή SMS σε μορφή LINK για Google maps.

 • Δυνατότητα παρακολούθησης Real Time μέσο PC.

 • Μπουτόν SOS.

 • Ενσωματομένο  κραδασμικό.

 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που βγει από γεωγραφικά όρια, για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χαμηλής μπαταρίας.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση την μονάδας με Τ/Χ ή με SMS.

 • Διαθέτει καλωδίωση για μόνιμη εγκατάσταση.

 • Κόψιμο κινητήρα που ενεργοποιείται με μήνυμα.

 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας.

 • Sleep Mode για πολύ μικρή κατανάλωση.


Στην συσκευασία περιλανβάνεται επιπλέον από το GPS MOTO : • Remote Control

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση με μήνυμα ή με Τ/Χ

 • Έξοδος για κόψιμο κινητήρα που ενεργοποιείται με μήνυμα ή με Τ/Χ

 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας

GPS Tracker 303I
Κωδικός: 3gs-GPS Tracker 303I

Άμεσα Διαθέσιμο

80,00€

 • Σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού με GPS / SMS / GPRS.

 • Ειδοποίηση θέσης οχήματος με αποστολή SMS σε μορφή LINK για Google maps.

 • Δυνατότητα παρακολούθησης Real Time μέσο PC.

 • Μπουτόν SOS.

 • Ενσωματομένο  κραδασμικό.

 • Ειδοποίηση σε περίπτωση που βγει από γεωγραφικά όρια, για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χαμηλής μπαταρίας.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση την μονάδας με Τ/Χ ή με SMS.

 • Διαθέτει καλωδίωση για μόνιμη εγκατάσταση.

 • Κόψιμο κινητήρα που ενεργοποιείται με μήνυμα.

 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας.

 • Sleep Mode για πολύ μικρή κατανάλωση.


Στην συσκευασία περιλανβάνεται επιπλέον από το GPS MOTO :


 Αποσπομενη φισσα και εισοδος καρτας sim εξωτερικα. • Remote Control

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση με μήνυμα ή με Τ/Χ

 • Έξοδος για κόψιμο κινητήρα που ενεργοποιείται με μήνυμα ή με Τ/Χ

 • Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής σειρήνας

Εμφάνιση 1 έως 16 από 22 (2 Σελ.)